Amaya W3C

เกี่ยวกับ Amaya

ดาวโหลด Amaya

เมลลิ่งลิสต์

เอกสารประกอบ

สนับสนุนโปรเจค

ทีมงาน และผู้สร้าง

Amaya ทีม

ผู้สร้าง

ร่วมสนับสนุนได้อย่างไร

Amaya เป็นโอเพ่นซอร์ส CVS base สามารถศึกษาได้ทุกคน เราขอสนับสนุนให้ท่านร่วมในการทำเอกสารประกอบการใช้งาน หรือทำการแปลเอกสาร เพิ่มความสามารถของโปรแกรม หรือเขียนโค้ดใหม่ๆ แก้ไขบั๊ก และอื่นๆ สามารถดูรายชื่อของ โครงการเปิด ที่เสนอไว้โดยทีมงาน เพื่ออ่านดูได้

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดเวลา เราแนะนำให้ท่านดูหัวข้อด้านล่างก่อนเริ่มดำเนินการ:

จดหมายข่าว[email protected] สำหรับปัญหาด้านเทคนิค

Valid xhtml W3C-Amaya


Vincent Quint

Date: 2010-06-09

Copyright  ©  1994-2009 INRIA และW3C® (MIT, ERCIM, Keio),สงวนลิขสิทธิ์ W3C ความรับผิดชอบ, เครื่องหมายการค้า, การใช้เอกสาร และ ลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์ ได้นำมาใช้ ท่านได้ปฏิสัมพันธ์กับเว็บนี้ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัว สาธารณะ และ สมาชิก